Thorbergsen Frigosoft

[English version].

Innledning

Den 15. januar 1997 startet Even Thorbergsen et privat firma kalt Thorbergsen Frigosoft med 3 produkt-typer:
  1. Salg og videreutvikling av FrigoSim, et Windows-basert verktøy for simulering og dimensjonering av kuldeanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsutstyr. Salg foregår via bruk av agenter, med også direkte, spesielt i Norge/Norden.
  2. Konsulentvirksomhet innenfor prosess-beregning og varmelednings-problematikk som har vært Thorbergsens arbeidsområde i 20 år ved Klima- og kuldeteknikk en avdeling av SINTEF Energiforskning. Verktøy er FrigoSim, NRAD og nye som blir utviklet.
  3. Skreddersydd programvare for enkeltfirmaer eller bransjeforeninger, eventuelt basert på elementer fra FrigoSim. Virksomheten bygger på en etablert avtale med SINTEF.
I peroden september 1999 til mai 2003 jobbet Even Thorbergsen i Interconsult ASA med arbeidssted Trondheim. Her jobbet han i hovedsak med Internett-baserte programmer. Fra mai 2003 har han arbeidet i Brønnøysundregistrene. Frigosoft-virksomheten foregår nå i hovedsak på kveldstid, i helger og ferier.

Bakgrunn

Even Thorbergsen ble sivilingeniør i 1976 etter studium ved Teknisk fysikk og Datalinjen med numerisk matematikk som spesialisering. I 1980 ble det dr.ing.-studium ved Kuldeteknikk avsluttet med avhandling innenfor beregning av jordvarmebaserte varmepumper. I årene 1981 til 1996 jobbet han i SINTEF med numerikk og program-utvikling for prosess-simulering og varmeledningsberegning som spesialområde. Han var noen år dataseksjonsleder ved Kuldeteknikk. Ref. CV.

Programvaresalg

FrigoSim er en modernisert utgave av PROSIM som er kjent innenfor deler av norsk kuldebransje, blant annet gjennom studentkurs og EEU-kurs gjennom mange år ved NTNU. Programmet er også kjent i enkelte miljøer utenlands. Programmet er resultatet av en kontinuerlig utvikling siden oppstart i 1982.

Konsulentvirksomhet

Thorbergsen Frigosoft tar oppdrag innenfor beregninger av termiske anlegg, gjerne basert på bruk av FrigoSim.

Spesialtilpasset programvare

Dette vil være nær knyttet opp mot konsulentvirksomheten. Slik programvare kan variere fra det helt enkle til avanserte beregningssystemer, gjerne med elementer hentet fra FrigoSim.

Bedriftsopplysninger

Navn:Thorbergsen Frigosoft
Org.nr.:977 087 872
Addresse:Adm. Storheills gate 7, 8900 Brønnøysund
Telefon:7500 6032 / 750 23313 / 9282 9798 (mobil)
E-post: Even.Thorbergsen@Frigosoft.no

Sist modifisert:1. juli 2009